Årets hingstevalg

I år er valget faldet på FS Mr. Right til Kooihúster Sets og Sønderlund's Satana og jeg har ydermere valgt at ifole Bjerring's Day-Dream med Mr. Golden Watson SPH 234


Featured Posts
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Recent Posts